Om fondet

ALD Fredriks Minneside

Om fondetFredrik fikk diagnosen ALD like før han fylte 11 år - og døde bare ett halvt år etterpå.


ALD-Fredriks Minnefond ble opprettet for å informere om ALD. Gruppen består i tillegg til foreldrene av   barnepsykiater, spesialpedagog og klinisk sosionom fra barne-og ungdomspsykiatrien (BUP) , pedagogisk   psykologisk rådgiver fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PP) og fra barnenevrologer og spesialpedagog ved   barneklinikken på Rikshospitalet.


  - Stor takk til alle som står Fredrik nær. Familie, venner og støttespillere, som støtter ALD-Fredriks minnefond.

Målet med minnefondet er å gi andre gutter med denne sykdommen mulighet for å få behandling.


             ALD-FREDRIKs Minnefond har kontonummer 8101 06 08090aldminnefond@gmail.com