Nyttige lenker

ALD Fredriks Minneside

Øvrig info og nyttige lenker

Artikler og Lenker


Informasjon om minnefondets artikler om ALD og Fredrik:

•  Artikkel; Spesialpedagogikk nr. 07, 2005 side 42-46

•  Artikkel Hjemmet ; nr. 10 - 6. mars 2006, side 12-14

•  Artikkel Paidos;

Tidsskrift for Norsk Barnelegeforening; nr 2, 2006, side 54-57 Artikkel Legeforeningen-PAIDOS

•  Artikkel Skolelederen; nr. 5, Juni 2006, side 18-19 Mer informasjon om ALD kan legen din få hos barnenevrologene på barneklinikken på Rikshospitalet.


Informasjon om andre nettsteder med informasjon om ALD:

www.frambu.no         Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

www.ulf.org               United Leukodystrophy Foundation


Aktuelle lenker:

http://www.myamnpages.com/


http://legeforeningen.no/PageFiles/6876/Paidos%20Nr.2%202006.pdf
For informasjon om nyfødtscreening av ALD:

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-09/kki-kki092115.php


• http://www.mgmjournal.com/article/S1096-7192(15)00038-4/abstract


aldminnefond@gmail.com


 

Copyright © ALD Fredriks Minnefond