Home

ALD Fredriks Minneside

Fredrik ble bare 11 år gammel.


Han døde av Adrenoleukodystrofi / ALD   (x-linked Adrenoleukodystrophy, her forkortet ALD). 


ALD Fredriks Minnefond er opprettet for å informere om denne svært sjeldne sykdommen.


Målet med minnefondet er at andre gutter med ALD skal ha håp om behandling.


Da må sykdommen oppdages mye tidligere enn hos Fredrik.

De første symptomene er veldig små.

Det starter med noen små endringer i humør, skolemotivasjon, fysiske ferdigheter....


Vedvarer slike forandringer bør det hurtigst føre til en legesjekk.

Der kan en enkel blodprøve sjekke ut ALD som mulig årsak.


Oppdatert 3. oktober 2015aldminnefond@gmail.com